Địa chỉ cửa hàng:

Mái Xếp Thái Bình
Hotline: 0972222989
Email: ckthienan@gmail.com
Địa chỉ: Cầu Kìm, xã Vũ Lạc, Thái Bình